Konspirátorství obecně a pandemické zvláště (Théorie Communiste)

Původně uveřejněno ve francouzštině na https://dndf.org/?p=19292

Théorie Communiste: Třída, segmentace, rasizace (poznámky)

Ve francouzském originále text vyšel koncem října 2016 pod titulem Classe / segmentation / racisation. Notes. První anglický překlad pořídil kolektiv Lucha No Feik Club a následně ho podstatně revidoval Ross Wolfe.

Nejsme „anti“

Amadeo Bordiga, kdysi použil bonmot, že politicky vzato je antifašismus nejhorším produktem fašismu. Totéž by patrně šlo říci také o antiimperialismu. Aktuální význam „fašismu“ nebo „imperialismu“ v kontextu krize globalizovaného kapitalismu samozřejmě volá po analýze, při níž nám bordigistická dogmata příliš nepomohou. Stejně jako ve 20. a 30. letech 20. století ovšem platí, že antifašistické mobilizace … Celý příspěvek

Vzplanutí, uhasnutí a vyčerpání (pokračování)

Roland Simon z francouzských Théorie Communiste pokračuje v analýze dalšího vývoje hnutí proti Zákoníku práce ve Francii. Tento příspěvek ze stránky Des nouvelles du front pochází z 24. května 2016.

Od vzplanutí k „uhasnutí“ až do vyčerpání

Roland Simon z kolektivu Théorie Communiste se snaží teoretizovat hnutí proti novému Zákoníku práce ve Francii, včetně „Nuits debout“. Tento příspěvek vyšel jako první 3. května 2016 na stránce Des nouvelles du front.

Občané, ti druzí a stát

Autor nedílně spojený s francouzským kolektivem Théorie Communiste komentuje nejen islamistický útok na redakci Charlie Hebdo a solidární občanské demonstrace, které vyvolala, ale především se snaží nahlédnout moment, v němž se odehrály. Jeho hlavními charakteristikami jsou ekonomická krize jako krize odnárodněného státu a celoevropská obroda ideologie národního občanství v pravicových i levicových podobách a mnohotvárné konstruování konfliktů „my“ versus „oni“.

Théorie Communiste: Zvláštní fáze aneb Kam nás krize dovedla?

Další z příspěvků do diskuse nad současnou fází globální krize a mezitřídními hnutími, která ji doposud charakterizovaly. Tentokrát z pera francouzských Théorie Communiste.

Sic: O periodizaci kapitalistického třídního vztahu

Tímto textem uzavíráme sérii věnovanou průniku systematické dialektiky a komunizační teorie v tvorbě kolektivu Endnotes. Naposled jsme spolu s ním blíže prozkoumali koncept přivtělování a podrobili kritice periodizaci kapitalismu založenou na formálním a reálném přivtělování práce ke kapitálu, jak ji navrhuje Théorie Communiste. Následující stať členky Endnotes vyšla v mezinárodním časopisu pro komunizaci Sic jako příspěvek … Celý příspěvek

Endnotes: Dějiny přivtělování

Společně s Endnotes jsme se už zabývali Marxovou dialektikou forem hodnoty, abychom se posléze dostali k systematické dialektice kapitalistického třídního vztahu. Protože je vztahem rozporuplným, je zároveň třídním bojem, společenským pohybem a tedy dějinami. Tentokrát se Endnotes snaží o adekvátní uchopení historicity tohoto „rozporu v pohybu“. Mnohá fakta naznačují, že z hlediska prorevoluční teorie je rozumné a přímo nutné … Celý příspěvek

Endnotes: Komunizace a teorie hodnotové formy

Vracíme-li se dnes v naší činnosti k Marxovi a čteme-li Kapitál, nikdy se nejedná jednoduše o návrat k prameni, z nějž pro všechny prýští totéž jednoznačné poznání. Vždy jde o to, jak se k Marxovi vracíme, jak jeho dílo interpretujeme, z jakého sociálně-historického bodu, na něj nahlížíme. Proto je dobré číst nejen Marxe, ale i marxisty. Avšak číst … Celý příspěvek