Ukrajina 2022: Ruská invaze na Ukrajinu není světovou válkou, ale válkou globální (Roland Simon)

Tento text původně vyšel 23. března 2022 na Des Nouvelles du Front, http://dndf.org/?p=20016. Jeho autor patří mezi čelní postavy žurnálu Théorie Communiste.

Několik příběhů o komunizaci: díl 5. Autodidakt Jan Appel (Jasper Bernes)

Ukazuje se, že u Jana Appela se budu muset ještě zdržet. K jeho vztahu ke komunizaci, ne-li ke „komunismu rad“ či „radovectví“, toho lze říci ještě hodně. A to proto, že v roce 1920, když se nalézal na jím uneseném rybářském škuneru a plavil se do Murmansku a dál až do Sankt-Petěrburku, kde mu vynadal muž, … Celý příspěvek

Realita popírání a popírání reality (Antithesi)

Tento text jsme sepsali a vydali v řečtině v září 2021. Zamýšleli jsme jej jako polemický vstup do debaty kolem otázek spojených s virem SARS-CoV-2, opatřeními a nástroji proti němu a autoritářstvím řecké vlády. Motivovalo nás především naše překvapení (a zármutek), že mnozí z našich soudruhů a soudružek a přátel z radikální scény přijali za svůj popíračský postoj k pandemii a … Celý příspěvek

Několik příběhů o komunizaci: Díl 4. Komunismus je otevřená kniha (Jasper Bernes)

Mohlo by se zdát, že doposud jsem se všemi složkami komunizačního koktejlu nakládal jako se zhruba rovnocennými – jeden díl Bordigy, jeden díl komunismu rad, protřepat s ledem Situacionistické internacionály, scedit a servírovat v lahvi se zapáleným hadrem. Tak to ale není, alespoň já si to nemyslím. Bordiga, jenž mne nekonečně fascinuje, zůstává ošemetnou postavou, která je … Celý příspěvek

In memoriam Bernard Lyon

S hlubokou lítostí jsme přijali zprávu, že minulý čtvrtek, 13. ledna, zemřel Bernard Lyon z francouzského kolektivu Théorie Communiste, v civilním životě známý jako Alain D. I my jsme jej poznali jako neúnavného a někdy i únavného diskutéra, jenž se rytířsky bil za svoji pravdu. Byl živým zřídlem myšlenek a konceptualizací, aniž by se kdy … Celý příspěvek

Několik příběhů o komunizaci: Díl 3. Katalyzátor (Jasper Bernes)

Socialisme ou Barbarie, Situacionistická internacionála a teorie komunizace Jak jsem již poznamenal, teorie komunizace rozvíjená Gillesem Dauvém a dalšími nabízí kritiku ultralevice (což tu znamená hlavně komunismus rad) prostřednictvím myšlenek Amadea Bordigy. Popsal jsem to jako syntézu, produkci nové teorie revoluce. K této syntéze by však nemohlo dojít bez přítomnosti klíčového katalyzátoru – Situacionistické internacionály. Prvně … Celý příspěvek

Konspirátorství obecně a pandemické zvláště (Théorie Communiste)

Původně uveřejněno ve francouzštině na https://dndf.org/?p=19292

Několik příběhů o komunizaci: díl 2. Debakl (Jasper Bernes)

Komunizace – dějiny teorie budoucnosti. To je další věc, kterou jsem chtěl o komunizaci říci a kterou jsem naznačil už v minulém postu, ale zaslouží si, abych ji vyložil samostatně. Komunizace pro nás nezůstává relevantní proto, že je myšlenkou revoluční vlny roku 1968, nýbrž protože se jedná o ideu, která se nejvíce pokouší vypořádat s debaklem roku 1968 a zejména těch teorií, které se během této vlny dostaly do popředí.

Sociální nákaza: Mikrobiologická třídní válka v Číně (Chuang)

Jelikož dlouhodobá krize kapitalismu nabývá zdánlivě neekonomický charakter, nové epidemie, hladomory, záplavy a další „přírodní“ katastrofy se budou používat k ospravedlňování větší a větší státní kontroly a reakce na tyto krize bude stále více fungovat jako příležitost k testování nových a nevyzkoušených protipovstaleckých nástrojů. Důsledná komunistická kritika musí uchopit obě tyto skutečnosti zároveň.

Několik příběhů o komunizaci: díl 1. Syntéza (Jasper Bernes)

Jasper Bernes: Rád bych udělal sérii postů o teorii „komunizace“ v podobě, v jaké se rozvíjí od roku 1968, protože mám dojem, že tento termín obklopuje více zájmu a dychtivosti než porozumění. Je mnoha důvodů, proč se s tímto slovem nevhodně nakládá, ale tím hlavním je, že ve Francii, odkud pochází, „komunizace“ předně nikdy nesloužila jako název nějaké tendence nebo ucelené teorie. Jednoduše se jednalo o terminus technicus používaný volně propojenou sítí komunistických projektů k vysvětlení jejich vize komunistické revoluce.