Simon Clarke: Průvodce četbou „Kapitálu“ (VIII.)

Po delší pauze jsme se opět vrátili ke čtení Marxova Kapitálu. Kapitolami 21 a 22 vstoupila naše společná četba prvního dílu do závěrečného sedmého oddílu nazvaného „Akumulace kapitálu“.

Simon Clarke: Průvodce četbou „Kapitálu“ (VII.)

Dnes vám přinášíme Clarkova průvodce dalšími čtyřmi kapitolami, které tvoří šestý oddíl Marxova Kapitálu s názvem „Mzda“: Přeměna hodnoty, respektive ceny pracovní síly ve mzdu, Časová mzda, Úkolová mzda, Národní rozdílnost mezd.

Simon Clarke: Průvodce četbou „Kapitálu“ (VI.)

Opět jsme pokročili v četbě Marxova Kapitálu. Tentokrát o tři kapitoly: Absolutní a relativní nadhodnota, Změny ve velikosti ceny pracovní síly a nadhodnoty, Různé vzorce míry nadhodnoty.

Simon Clarke: Průvodce četbou „Kapitálu“ (V.)

Po menší přestávce jsme přelouskali stotřicetistránkovou třináctou kapitolu z Marxova Kapitálu, která se jmenuje „Stroje a velký průmysl“.

Simon Clarke: Průvodce četbou „Kapitálu“ (IV.)

A protože jsme se opět prokousali dalším kusem Marxova Kapitálu, přicházíme i s pokračováním průvodce naší četbou. Vstoupili jsme do čtvrtého oddílu první knihy, nazvaného „Výroba relativní nadhodnoty“ a tak tu dnes najdete kapitoly 10 (Pojem relativní nadhodnoty), 11 (Kooperace) a 12 (Dělba práce a manufaktura).

Simon Clarke: Průvodce četbou „Kapitálu“ (III.)

A čteme dál Marxe. Dnes jsou na řadě kapitoly osm (Pracovní den) a devět (Míra a masa nadhodnoty).

Simon Clarke: Průvodce četbou „Kapitálu“ (II.)

Po delší odmlce jsme si s přáteli opět našli čas na čtení Marxova Kapitálu. A jak jsme slíbili, přinášíme druhé pokračování Clarkova „průvodce“ tímto dílem. Tentokrát se jedná o kapitoly šest (Konstantní kapitál a variabilní kapitál) a sedm (Míra nadhodnoty).

Simon Clarke: Průvodce četbou „Kapitálu“ (I.)

Tak je to tady! „Otevřený marxista“ Simon Clarke a jeho slíbený Průvodce četbou Kapitálu. Samozřejmě, že jako každý „průvodce“ i tento operuje s určitou interpretací Marxova díla. Pro naši četbu Kapitálu jsme si vybrali právě jej ze dvou důvodů. Jednak nezastírá, že je interpretací a férově čtenáře seznamuje i s alternativními výklady a jednak Clarkovo promýšlení Marxe … Celý příspěvek