Realita popírání a popírání reality (Antithesi)

Tento text jsme sepsali a vydali v řečtině v září 2021. Zamýšleli jsme jej jako polemický vstup do debaty kolem otázek spojených s virem SARS-CoV-2, opatřeními a nástroji proti němu a autoritářstvím řecké vlády. Motivovalo nás především naše překvapení (a zármutek), že mnozí z našich soudruhů a soudružek a přátel z radikální scény přijali za svůj popíračský postoj k pandemii a … Celý příspěvek

Hnutí solidarity s imigranty za hranicí státního humanitarismu

Čtvrtého července proběhla v jednom squatu v aténské čtvrti Nea Filadelfeia veřejná diskuse s názvem „Hnutí solidarity s imigranty za hranicí státního humanitarismu“. Jako úvod k této diskusi posloužil níže zveřejněný text, který vyšel z kolektivu spojeného s řeckým žurnálem 2008-2012. Text se zabývá politikou řeckého státu vůči migrační vlně, formami i obsahem solidárních akcí i vzdorem samotných běženců.

Dopis o referendu

Účelem tohoto dopisu od řeckých soudruhů z blogu Communisation je poskytnout informace a vhled do událostí, které se odehrály v Řecku po vyhlášení referenda, které v mnoha ohledech odstartovalo sociální procesy, jež mají vskutku charakter něčeho nového a hned tak se patrně nevyčerpají. Tuto novost nejlépe shrnuje vznik polarizace mezi těmi, kdo jsou pro EU a kdo jsou proti … Celý příspěvek

Syrizace aneb Reprodukce kapitálu skrze politickou krizi

Kde se vzala Syriza a co je zač? Jaký je její vztah k sociálním hnutím v Řecku? Lze si skutečně vystačit s tradiční ultralevicovou představou sociální demokracie jako rekuperace proletářských hnutí? Odpovědi skryté v sociálním terénu řecké krize se pokoušejí hledat přátelé z řeckého blogu Communisation.

Diskuse nad Syrizou a referendem v kontextu dnešní krize

Kam Syriza dovedla Řecko? Které síly jsou ve hře při restrukturalizaci řecké ekonomiky? A jaké jsou podmínky její radikální kritiky? Následuje diskuse nad textem řeckého soudruha, který si říká Cognord. TH a Ady Amatia, kteří do diskuse přispěli, patří ke kolektivu Sic. Touto diskusí zahajujeme sérii příspěvků nejen k aktuálnímu tématu Syrizy a Řecka, ale také obecně … Celý příspěvek

Poznámky na téma Syriza

Pět poznámek, které chtějí uvést na pravou míru ideologicky nejpolarizovanější reakce na vítězství Syrizy v Řecku. Především pro ty, kdo nejsou z Řecka, je napsal Ady Amatia a vyšly na webu Mute.

Na samé mezi: Sebeorganizace v Řecku

Sebeorganizace, která v krizí zmítaném Řecku ožívá, vychází z ustáleného repertoáru stávajících alternativ. Anna O’Lory, která patří ke skupině a časopisu Blaumachen, popisuje ústřední rysy těchto iniciativ a odhaluje jim vlastní limity.

Sic: Historická produkce revoluce v dnešní době

Jeden z pokusů uvnitř komunizačního proudu o souhrnnou teoretizaci kapitalistické restrukturalizace, současné podoby kapitalistického vztahu vykořisťování, jeho aktuální krize, přeměny nosných témat a limitů globálního třídního boje a jeho praktik, které předznamenávají komunizaci jakožto nadcházející podobu revolučního sebezrušení proletariátu a tedy i kapitálu. Přestože je pro nás otevřenou otázkou, do jaké míry restrukturalizace překonala krizi 70. … Celý příspěvek

Sic: Hnutí „indignados“ v Řecku

Přinášíme článek z prvního čísla mezinárodního komunizátorského časopisu Sic, který se pokouší analyzovat hnutí „rozhořčených“ v Řecku. Přestože už jednou vyšel na Knihovničce Starého Krtka, považujeme ho za důležitý příspěvek k uchopení svým rozsahem přinejmenším transatlantického fenoménu „indignados“ a „occupy“. Jako takový snad může přispět i k rozvoji tolik potřebné kritické sebereflexe letošních hnutí v … Celý příspěvek

Blaumachen: Nástup (ne)subjektu

Přátelé z řecké skupiny Blaumachen se ohlížejí za protesty a nepokoji spojenými s parlamentním hlasováním o Memorandu číslo dvě, které se odehrály v neděli 12. února 2012 v Aténách i dalších městech. Všímají si zejména sbližování a průniku dvou typů praxí třídního boje: protestů a nepokojů. Tuto skutečnost připisují vzestupu (ne)subjektu (ne)vyloučených, který se zakládá na prolnutí prekérní … Celý příspěvek