République absurd: Vyprávění o vzpouře ve Francii na jaře 2016

Tento text, jehož autorkou je Asja Crise, vyšel v říjnu na webu Endnotes a pokouší se o popis letošních bojů proti neoliberální novele zákoníku práce, kterou ve Francii navrhla a navzdory masovému hnutí prosadila aktuální socialistická vláda.

Vzplanutí, uhasnutí a vyčerpání (pokračování)

Roland Simon z francouzských Théorie Communiste pokračuje v analýze dalšího vývoje hnutí proti Zákoníku práce ve Francii. Tento příspěvek ze stránky Des nouvelles du front pochází z 24. května 2016.

Od vzplanutí k „uhasnutí“ až do vyčerpání

Roland Simon z kolektivu Théorie Communiste se snaží teoretizovat hnutí proti novému Zákoníku práce ve Francii, včetně „Nuits debout“. Tento příspěvek vyšel jako první 3. května 2016 na stránce Des nouvelles du front.

Občané, ti druzí a stát

Autor nedílně spojený s francouzským kolektivem Théorie Communiste komentuje nejen islamistický útok na redakci Charlie Hebdo a solidární občanské demonstrace, které vyvolala, ale především se snaží nahlédnout moment, v němž se odehrály. Jeho hlavními charakteristikami jsou ekonomická krize jako krize odnárodněného státu a celoevropská obroda ideologie národního občanství v pravicových i levicových podobách a mnohotvárné konstruování konfliktů „my“ versus „oni“.