Endnotes: Dějiny separovanosti

Endnotes se zabývají vzestupem a pádem dělnického hnutí v lete1883-1982. Evropští socialisté a komunisté očekávali, že akumulace kapitálu zvětší velikost průmyslové pracovní síly a zároveň sjednotí dělníky jako společenský subjekt – udělá z nich souhrnného dělníka, třídu o sobě a pro sebe. Místo toho dala akumulace kapitálu vzniknout separované společnosti. Atomizační síly převážily nad silami … Celý příspěvek

Antidělnické inquiry

Autorem článku je Jacob Blumenfeld spojený s mezinárodním projektem Sic. Jacob žije v Berlíně, doma je v diaspoře a živí se tím, že servíruje proletářské pivo a buržoazní filozofii. Ve své stati aplikuje jednu z metod dělnického inquiry (formu zpovědi) na svůj pracovní proces v kontextu naší doby, v níž je „dělnická moc“ povětšinou už jen nostalgickou vzpomínkou, aby se … Celý příspěvek

Endnotes: Rozpor v pohybu aneb Systematická dialektika kapitálu jako dialektika třídního boje

Po snaze popasovat se s plnohodnotným čtením Marxovy teorie hodnoty soustřeďují Endnotes svoji pozornost na kritickou metodu, kterou Marx používá v Kapitálu. Konkrétněji už sám název textu naznačuje, že jeho předmětem je pátrání po způsobu, kterým jsou usouvztažněny zákonitosti akumulace kapitálu s třídním bojem proletariátu. Můžeme si vystačit s klasickou představou kauzálního vztahu mezi objektivním … Celý příspěvek

„Nejsme stroje!“ – Boje iOtroků v továrnách Foxconnu

Koncem března se v Praze (21. 3.), Brně (26. 3.) a Bratislavě (27. 3.) uskuteční prezentace člena kolektivu Gongchao.org založená na kolektivním výzkumu a na aktivitách souvisejících s boji migrantských pracujících v Číně. Prostřednictvím slov, fotografií a filmu představí situaci v továrnách elektrotechnické společnosti Foxconn – v Číně i Evropě. Diskuse se zaměří na způsoby, jak vyjádřit … Celý příspěvek

Sic: Zdivočelá podtřída vtrhává do ulic aneb nepokoje v Anglii a další martyria

Jeden z přispěvatelů mezinárodního časopisu pro komunizaci (Sic) se vrací k nepokojům, které v srpnu 2011 otřásly Velkou Británii, aby zkoumal a teoretizoval jejich příčiny, průběh i výsledky a zasadil je do mezinárodního kontextu kapitalistické restrukturalizace, krize a třídního boje.

The Berlin Presentation: Capitalist Restructuring in the Czech Republic since 1989

This is a text of a presentation we have very recently had in Berlin, while at the same time being a development of a talk we gave at the SIC Meeting 2012. It includes also an introductory part on the nature and reasons of bankruptcy of “real existing socialism” (not only) in Czechoslovakia, which was … Celý příspěvek

Sic: Historická produkce revoluce v dnešní době

Jeden z pokusů uvnitř komunizačního proudu o souhrnnou teoretizaci kapitalistické restrukturalizace, současné podoby kapitalistického vztahu vykořisťování, jeho aktuální krize, přeměny nosných témat a limitů globálního třídního boje a jeho praktik, které předznamenávají komunizaci jakožto nadcházející podobu revolučního sebezrušení proletariátu a tedy i kapitálu. Přestože je pro nás otevřenou otázkou, do jaké míry restrukturalizace překonala krizi 70. … Celý příspěvek

Sic: Hnutí „indignados“ v Řecku

Přinášíme článek z prvního čísla mezinárodního komunizátorského časopisu Sic, který se pokouší analyzovat hnutí „rozhořčených“ v Řecku. Přestože už jednou vyšel na Knihovničce Starého Krtka, považujeme ho za důležitý příspěvek k uchopení svým rozsahem přinejmenším transatlantického fenoménu „indignados“ a „occupy“. Jako takový snad může přispět i k rozvoji tolik potřebné kritické sebereflexe letošních hnutí v … Celý příspěvek

Ekonomická krize ve faktech a smyšlenkách: rozhovor s Paulem Mattickem

Přinášíme poslední z trojice rozhovorů, kterými jsme se pokusili zpřístupnit vlivy, jež vstupují do našich skrovných pokusů o porozumění současné světové krizi. Tentokrát v něm John Clegg a Aaron Benanav z časopisu Endnotes rozmlouvají s marxistickým teoretikem a vedoucím katedry filozofie na Adelphi University v New Yorku, Paulem Mattickem ml., s nímž se setkali koncem dubna 2011. Povídali si nejen … Celý příspěvek

Ještě jednou Andrew Kliman: rozhovor o příčinách finanční krize a dalších vyhlídkách

Tento rozhovor s marxistickým ekonomem Andrewem Klimanem udělal už v listopadu 2008 britský časopis The Commune. Kliman v něm jasně, empiricky a často provokativně rozptyluje mýty, které současnou krizi globálního kapitalismu obklopují. Ve stručnosti vysvětluje, proč finanční krize od začátku vnitřně souvisela s chatrným zdravím výrobní sféry kapitálu, tzv. „reálné ekonomiky“. Odmítá rozšířenou představu o bankéřích jako kořenu všeho … Celý příspěvek