Žhářství s požadavky: O švédských nepokojích

Tento text vznikl koncem roku 2014 jako příspěvek pro mezinárodní komunizační projekt Sic a věnuje se analýze nepokojů, které se přehnaly švédskými městy v roce 2013. Důvodů, proč jsme ho přeložili a uveřejňujeme tři roky po odeznění tehdejších událostí, je hned několik: 1) koriguje idealizovaný obraz Švédska, který panuje v některých segmentech české občanské levice; … Celý příspěvek

Vyjádření soudruha a rodáka z Baltimoru k tamnímu pozdvižení

Navzdory značnému časovému odstupu publikujeme dopis, který jeden soudruh z Baltimoru poslal projektu Sic během tamních nepokojů a hnutí Black Lives Matter. Dopis stojí za opožděné uveřejnění, protože mluví zevnitř černošské komunity a dokumentuje proplétání problematiky ekonomicky přebytečného obyvatelstva s otázkou rasy.

Poznámky na téma Syriza

Pět poznámek, které chtějí uvést na pravou míru ideologicky nejpolarizovanější reakce na vítězství Syrizy v Řecku. Především pro ty, kdo nejsou z Řecka, je napsal Ady Amatia a vyšly na webu Mute.

Prohlášení AST-Kyjev k rozehnání Majdanu novou vládou

V průběhu srpna nechal nový kyjevský magistrát v čele s Vitalijem Kličkem rozehnat zbytky Majdanu, rozebrat barikády a zbořit stanové městečko. To vše za vydatné pomoci fašistů ze strany Svoboda a dalších uskupení. Přinášíme prohlášení kyjevského Autonomního svazu pracujících (AST) k těmto událostem, protože nabízí i pohled na „Majdan po Majdanu“.

Od Švédska po Turecko – Nerovnoměrná dynamika éry nepokojů

Loňské léto bylo dobou, kdy se ve světě časově protnulo několik sociálních explozí: nepokoje imigrantů ve Švédsku, nepokoje v Brazílii a nepokoje, které provázely okupaci istanbulského parku Gezi v Turecku. Právě tehdy vzniknul text z pera řeckých Blaumachen, který se pokouší onu situaci v globálním třídním boji analyzovat. Tento text vyšel ve druhém čísle mezinárodního časopisu … Celý příspěvek

Prohlášení Autonomního svazu pracujících-Kyjev k tragédii v Oděse

Ve snaze nahlédnout pod povrch antifašistické rétoriky Antimajdanu a separatistického hnutí na jihovýchodě Ukrajiny se vracíme ke krvavým střetům mezi stoupenci ukrajinského a velkoruského nacionalismu a fašismu v Oděse, k nimž došlo letos 2. května. Na rozdíl od ukrajinského Autonomního svazu pracujících, jehož prohlášení zde publikujeme, považujeme politické výzvy k jednotě fragmentovaného proletariátu za nefunkční … Celý příspěvek

Endnotes: Vyčkávání za letu – Pokračující krize a třídní boje let 2011-2013

Jeden z klíčových textů žurnálu Endnotes číslo 3 se pokouší identifikovat společné charakteristiky hnutí jako Occupy, Arabské jaro, Indignados nebo britské protesty proti škrtům. Jejich zkoumání jde ruku v ruce s analýzou kontextu těchto bojů, kterým je současný „mrtvý bod“ globální krize. Jedná se o zajímavý příspěvek do diskuse o mezinárodním stavu soudobého třídního boje.

Asociace Alerta vydala „Majdan a jeho rozpory“

Asociace Alerta dala tištěnou podobu rozhovoru, který Přátelé komunizace uskutečnili se členem ukrajinského Autonomního svazu pracujících. Předmětem tohoto interview se stal majdan – mezitřídní hnutí zahrnující okupaci veřejného prostoru a nepokoje, které trvalo více než tři měsíce a vedlo ke svržení Janukovyčovy vlády na Ukrajině. Rozhovor se uskutečnil ještě před vyvrcholením tohoto boje. Přestože tedy nepokrývá celou trajektorii majdanu, skýtá … Celý příspěvek

Majdan a jeho rozpory: rozhovor s ukrajinským revolučním syndikalistou

Týdny a týdny jsme sledovali ukrajinské události a snažili se porozumět tomu, co se děje v Kyjevě a dalších městech. Přečetli jsme řadu textů, komentářů a rozhovorů a diskutovali o Majdanu, avšak neustále jsme jen docházeli k novým otázkám, na něž jsme neměli odpovědi. A tak, když se objevila možnost kontaktovat se s ukrajinskými soudruhy, jeden z nás se … Celý příspěvek

Maidan and Its Contradictions: interview with a Ukrainian revolutionary syndicalist

For weeks and weeks, we have been looking at Ukrainian events, trying to make sense of what has been happening in Kyiv and other cities. We had read many texts, comments and interviews and discussed about Maidan, but we had been always arriving only at new questions to be answered. Thus, when a possibility occurred … Celý příspěvek