Ženy v povstání: Oaxacká komuna, stát a reprodukční práce

Text přímé účastnice oaxackého povstání, k čemuž odkazují všechny citace označené (Peller, 2007), analyzuje tuto vzpouru z hlediska existence genderu jako třídního vztahu v mexické realitě restrukturalizujícího se kapitalismu. Barucha Calamity Peller zde rozkrývá anatomii genderové kontradikce v její neoddělitelnosti od dynamiky vývoje kapitalistické ekonomiky a konkrétních podob, jež na sebe bere její neustále se obnovující panství, tedy v její … Celý příspěvek

Advertisement