Minulost a budoucnost španělské revoluce: Lesk a bída anarchismu

Jestliže revoluční vlna po první světové válce s sebou přinesla debakl marxismu v jeho ortodoxních variantách, pak španělská revoluce v roce 1936 s sebou nesla bankrot klasického anarchismu. Dnes, kdy si připomínáme 80. výročí španělské revoluce, může aktuální politický kontext svádět k velebení tehdejšího anarchistického a anarchosyndikalistického hnutí za to, že v zájmu zachování jednoty antifašistické Lidové fronty obětovalo sociální … Celý příspěvek

Hic nihil, hic salta! (Kritika bartlebyismu)

„Nabízíme našim soudruhům kritiku nihilistické tendence v komunistickém a anarchistickém myšlení. Částečně proto, že na její přitažlivosti shledáváme leccos mystifikujícího a leccos pochopitelného. Doufáme, že přinejmenším vyprovokuje nějakou tu konverzaci mezi přáteli a soudruhy, kteří s touto myšlenkovou linií sympatizují.“ Tolik američtí Research & Destroy k jejich nejnovějšímu textu, který se rovněž dotýká kritiky aktivismu a zoufalé otázky … Celý příspěvek

5000 let dluhu?

Stálo nás to velké sebezapření a dlouho nám to trvalo, ale přeci jen jsme nakonec dočetli knihu Dluh – Prvních 5000 let od dnes populárního anarchistického akademika Davida Graebera. Kniha je to totiž po teoretické stránce velmi chatrná až špatná. Čím dál a hlouběji jsme při četbě knihy pronikali, tím více jsme museli souhlasit s … Celý příspěvek

Co máme dělat?

Kolektiv angloamerického časopisu Endnotes upozorňuje na zásadní rozdíly, kterými se liší marxistický koncept komunizace od konceptu postanarchistického, s nímž přišel mimo jiné Neviditelný výbor ve svých textech Vzpoura přichází a Apel (The Call).

Přátelé komunizace – první číslo časopisu pro revoluční teorii

Vydáváme první číslo časopisu pro revoluční teorii Přátelé komunizace. Jeho tématem je „revoluce jako alternativa“. Editorial, obsah i link ke stahování najdete zde.

Poznámky k povstaleckému anarchismu

Když Přátelé komunizace dostali nabídku přispět do druhého čísla revue Dialog, chvíli jsme váhali, jestli ji přijmout. Zvolené téma – fenoménem akcí Sítě revolučních buněk – nám samo o sobě nepřišlo zvlášť zajímavé. Proč trávit čas diskusí nad pěti obskurními útoky na technické vybavení represivního aparátu a na soukromé vlastnictví a s   nimi spojenými komuniké? … Celý příspěvek

Anarchista z Doněcka: „V antimajdanovském hnutí nechceme vystupovat jako politická síla“

Protestní hnutí na kyjevském Majdanu se v ultralevicových kruzích dočkaly celkem široké reflexe. O antimajdanovském hnutí v Donbasu však relevantní informace prakticky chybí. Valerij Listěv z ruského anarchistického časopisu Avtonom proto uskutečnil rozhovor s doněckým anarchistou V. T. Výňatek z tohoto rozhovoru přinesla už ČSAF. Přestože rozhovor nepřináší zcela uspokojivý vhled do dění na jihovýchodě Ukrajiny, rozhodli jsme se uveřejnit ho celý, protože při současné absenci informací je každý střípek cenným příspěvkem do … Celý příspěvek