Endnotes: Dějiny přivtělování

Společně s Endnotes jsme se už zabývali Marxovou dialektikou forem hodnoty, abychom se posléze dostali k systematické dialektice kapitalistického třídního vztahu. Protože je vztahem rozporuplným, je zároveň třídním bojem, společenským pohybem a tedy dějinami. Tentokrát se Endnotes snaží o adekvátní uchopení historicity tohoto „rozporu v pohybu“. Mnohá fakta naznačují, že z hlediska prorevoluční teorie je rozumné a přímo nutné … Celý příspěvek