How “Parasites” Fought for Free Universities: the Czech student movement 2012 in retrospect

At the end of the last year we finished this text which looks back at a student movement that at the end of February and beginning of March 2012 brought about twenty thousand students into the streets of Czech university cities in order to protest against a governmental reform of university education and introduction of … Celý příspěvek

The Berlin Presentation: Capitalist Restructuring in the Czech Republic since 1989

This is a text of a presentation we have very recently had in Berlin, while at the same time being a development of a talk we gave at the SIC Meeting 2012. It includes also an introductory part on the nature and reasons of bankruptcy of “real existing socialism” (not only) in Czechoslovakia, which was … Celý příspěvek

Jak „paraziti“ bojovali za svobodné vysoké školy: ohlédnutí za českým studentským hnutím 2012

Na konci loňského roku jsme dokončili text, v němž se vracíme ke studentskému hnutí, které na přelomu února a března 2012 přivedlo do ulic českých univerzitních měst na dvacet tisíc studentů, aby protestovali proti vládní reformě vysokého školství a zavádění školného. Jedním z důležitých popudů, které nás k tomuto počinu dovedly, bylo to, že jsme se „Týdne neklidu“ sami … Celý příspěvek

Leták PK: „Týden neklidu“ skončil. Co dál?

Letákovou formou se pokoušíme o kritickou reflexi vnitřního limitu studentského hnutí, které po Týdnu neklidu završilo svoji první fázi. Tímto limitem je pro nás obrana postavení studenta, jak je definováno kapitalistickými společenskými vztahy, před neúprosnou logikou vývoje těchto vztahů, která směřuje k omezení přístupu na vysokou školu a prekarizaci studentského postavení ve smyslu jeho pružného přizpůsobování … Celý příspěvek

PK: Zavedení školného na pozadí logiky vývoje sociálních vztahů

Krátký diskusní příspěvek, kterým se jeden z Přátel komunizace neúspěšně pokusil, nějakou dobu před studentským „Týdnem neklidu“, vložit do obsahu vznikající iniciativy Brno za svobodné vysoké školy. Vyvádí neoliberální restrukturalizaci ze slonovinové věže ideologie, kam ji dnes mainstreamové levicové myšlení uzavírá, aby ji zasadil do historicko-společenského kontextu kapitalistické akumulace. Odmítá konstruktivní demokratickou kritiku vysokoškolské reformy ve prospěch destruktivní antikapitalistické kritiky, založené na odmítnutí kapitalistické společnosti … Celý příspěvek