Dopis o referendu

Účelem tohoto dopisu od řeckých soudruhů z blogu Communisation je poskytnout informace a vhled do událostí, které se odehrály v Řecku po vyhlášení referenda, které v mnoha ohledech odstartovalo sociální procesy, jež mají vskutku charakter něčeho nového a hned tak se patrně nevyčerpají. Tuto novost nejlépe shrnuje vznik polarizace mezi těmi, kdo jsou pro EU a kdo jsou proti … Celý příspěvek

Španělsko a komunizační teorie: Včera a dnes

Tento text španělského autora Federica Corrienteho, který vzniknul pro mezinárodní časopis Sic, je zajímavým a důležitým příspěvkem hned ze dvou důvodů. Zaprvé nabízí velmi potřebný vhled do dějin revoluční teorie druhé poloviny 20. století. Nesklouzává přitom k slaboduchým žánrům, která si dnešní ultralevice oblíbila: transhistorické odhalování „věčných pravd“ a „dějiny idejí“, pro něž je historie lidské společnosti pouze dodává nahodilé kulisy. Zadruhé … Celý příspěvek

Théorie Communiste: Zvláštní fáze aneb Kam nás krize dovedla?

Další z příspěvků do diskuse nad současnou fází globální krize a mezitřídními hnutími, která ji doposud charakterizovaly. Tentokrát z pera francouzských Théorie Communiste.

Maidan and Its Contradictions: interview with a Ukrainian revolutionary syndicalist

For weeks and weeks, we have been looking at Ukrainian events, trying to make sense of what has been happening in Kyiv and other cities. We had read many texts, comments and interviews and discussed about Maidan, but we had been always arriving only at new questions to be answered. Thus, when a possibility occurred … Celý příspěvek

Sic: Hnutí „indignados“ v Řecku

Přinášíme článek z prvního čísla mezinárodního komunizátorského časopisu Sic, který se pokouší analyzovat hnutí „rozhořčených“ v Řecku. Přestože už jednou vyšel na Knihovničce Starého Krtka, považujeme ho za důležitý příspěvek k uchopení svým rozsahem přinejmenším transatlantického fenoménu „indignados“ a „occupy“. Jako takový snad může přispět i k rozvoji tolik potřebné kritické sebereflexe letošních hnutí v … Celý příspěvek