Formální a reálné panství kapitálu v dějinách španělské dělnické třídy: Od korporativistického spiklenectví k paktu z Moncloa (1939-1977)

Ještě jednou se spolu s americkým marxistou Lorenem Goldnerem vracíme ke španělské revoluci (1936-1937). Nebo přesněji řečeno, ke všemu, co španělské revoluci předcházelo, a zejména pak k tomu, co po ní následovalo. Jinými slovy, budeme spolu s autorem ohledávat historický vývoj socioekonomického kontextu, který určoval vzestup i pád španělského anarchismu, revoluce i frankismu. Jakkoli se Goldnerova práce s … Celý příspěvek

Minulost a budoucnost španělské revoluce: Lesk a bída anarchismu

Jestliže revoluční vlna po první světové válce s sebou přinesla debakl marxismu v jeho ortodoxních variantách, pak španělská revoluce v roce 1936 s sebou nesla bankrot klasického anarchismu. Dnes, kdy si připomínáme 80. výročí španělské revoluce, může aktuální politický kontext svádět k velebení tehdejšího anarchistického a anarchosyndikalistického hnutí za to, že v zájmu zachování jednoty antifašistické Lidové fronty obětovalo sociální … Celý příspěvek

Španělsko a komunizační teorie: Včera a dnes

Tento text španělského autora Federica Corrienteho, který vzniknul pro mezinárodní časopis Sic, je zajímavým a důležitým příspěvkem hned ze dvou důvodů. Zaprvé nabízí velmi potřebný vhled do dějin revoluční teorie druhé poloviny 20. století. Nesklouzává přitom k slaboduchým žánrům, která si dnešní ultralevice oblíbila: transhistorické odhalování „věčných pravd“ a „dějiny idejí“, pro něž je historie lidské společnosti pouze dodává nahodilé kulisy. Zadruhé … Celý příspěvek