Sic: O periodizaci kapitalistického třídního vztahu

Tímto textem uzavíráme sérii věnovanou průniku systematické dialektiky a komunizační teorie v tvorbě kolektivu Endnotes. Naposled jsme spolu s ním blíže prozkoumali koncept přivtělování a podrobili kritice periodizaci kapitalismu založenou na formálním a reálném přivtělování práce ke kapitálu, jak ji navrhuje Théorie Communiste. Následující stať členky Endnotes vyšla v mezinárodním časopisu pro komunizaci Sic jako příspěvek … Celý příspěvek

Endnotes: Dějiny přivtělování

Společně s Endnotes jsme se už zabývali Marxovou dialektikou forem hodnoty, abychom se posléze dostali k systematické dialektice kapitalistického třídního vztahu. Protože je vztahem rozporuplným, je zároveň třídním bojem, společenským pohybem a tedy dějinami. Tentokrát se Endnotes snaží o adekvátní uchopení historicity tohoto „rozporu v pohybu“. Mnohá fakta naznačují, že z hlediska prorevoluční teorie je rozumné a přímo nutné … Celý příspěvek

Endnotes: Komunizace a teorie hodnotové formy

Vracíme-li se dnes v naší činnosti k Marxovi a čteme-li Kapitál, nikdy se nejedná jednoduše o návrat k prameni, z nějž pro všechny prýští totéž jednoznačné poznání. Vždy jde o to, jak se k Marxovi vracíme, jak jeho dílo interpretujeme, z jakého sociálně-historického bodu, na něj nahlížíme. Proto je dobré číst nejen Marxe, ale i marxisty. Avšak číst … Celý příspěvek

Taktika okupace, hnutí Occupy, umění a komunizace

Daniel Spaulding, Jaleh Mansoor a Daniel Marcus. Tři američtí kunsthistorici, tři komunizátoři a jejich jeden společný článek, který napsali pro časopis October, aby se pokusili zachytit vnitřní souvislost mezi rozmachem okupace jako bojové taktiky, komunizační teorií, praxí hnutí Occupy, uměním a komunizací jako možným revolučním obzorem naší doby.

Rozhovor s Danielem Spauldingem o komunizaci, hnutí Occupy a strašidle estetiky

Daniel Spaulding je postgraduálním studentem na katedře Dějin umění na Yale University. Zabývá se poválečným a soudobým uměním v západní Evropě. Spolu s Jalehem Mansoorem a Danielem Marcusem je autorem reakce na dotazník ohledně Occupy Wall Street, která vyšla ve zvláštním vydání časopisu October na podzim 2012. (http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/OCTO_a_00122) Rozhovor původně vyšel na webové stránce The (Dis)Loyal Opposition … Celý příspěvek

Vyšlo nové číslo revue Théorie Communiste

Zpráva zejména pro všechny francouzštináře: vyšlo 24. číslo revue Théorie Communiste. Uvnitř mimo jiné najdete debatu TC s marxistickými feministkami z USA o uchopení genderu či s německým časopisem Kosmoprolet, kritickou analýzu aktivismu a další rozvíjení konceptu revoluce jako komunizace na základě nedávných třídních bojů v Tunisku a Egyptě.