Nová publikace ke stažení: Čím byl SSSR?

Na webu Knihovničky Starého Krtka je ke stažení nová publikace v PDF – Čím byl SSSR? Příspěvek k teorii deformace hodnoty za státního kapitalismu od britských Aufheben. Tato kniha je velmi zajímavým a důležitým příspěvkem ke kritice politické ekonomie „reálného socialismu“. Na jejích stránkách můžeme sledovat historický vývoj různých marxistických interpretací povahy sovětského zřízení a kriticky se k nim vztáhnout. Jedná se především o trockistické koncepce Lva Davidoviče Trockého, Tonyho Cliffa a Hillela Ticktina, které v prostředí české krajní levice doposud nebyly podrobeny systematické kritice. Aufheben se rovněž vracejí k teoriím ruských bolševiků: Lenina, Preobraženského, Bucharina, Ossinského, Bogdanova. Zabývají se jejich vzájemnou provázaností i konfliktem v poměru k budování státního kapitalismu a socialismu, který se manifestoval střetem mezi vedením strany a různými skupinami levých komunistů. Kritice autoři podrobují i teorie Německo-holandské a Italské levice, aby se nakonec pokusili o jejich překonání na základě důsledné aplikace Marxovy teorie hodnoty na sovětské podmínky.

Aufheben: Čím byl SSSR? – Příspěvek k teorii deformace hodnoty za státního kapitalismu

Reklamy

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: